Historie VlčkoviceFestu

Festival VlčkoviceFest sahá až do roku 2005, kdy se jeho historie začala psát prvním ročníkem o několika málo kapelách. První ročníky nebyly v oficiální režii Statek Vlčkovice o.p.s., ale formálně je pořádalo občanské sdružení Podblanicko. V průběhu let se festival pomalu zvětšoval, profesionalizoval a celkově se měnil po všech stránkách. Od roku 2008 je VlčkoviceFest organizován pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Statek Vlčkovice, která (nejen) jeho prostřednictvím sbírá prostředky na budování sociálního bydlení pro znevýhodněné mladé osoby a záchranu architektonického dědictví v osadě Vlčkovice. Od roku 2008 proběhly také změny nejpatrnější.

Původní pouze „hudební festival“ vystřídal formát multižánrový. V posledních letech je na festivalu samozřejmostí hudba, divadla, výstava a dokumentární filmy. Od původního improvizovaného stolu s jednou pípou jsme se dopracovali ke třem na sobě nezávislým barům s milou a odolnou obsluhou, která se snaží vydržet co možná nejdéle na nohou. Tradicí se stal i fotbalový miniturnaj družstev, který je na poli českých festivalů patrně ojedinělý.

Protože se nám v organizačním týmu vždy již v zimě stýskalo po tom veselí, rozhodli jsme se přidat v průběhu zimy i jeden klubový večer. V roce 2011 jsme tedy začali s pořádáním Zimního VlčkoviceFestu. První a druhý ročník proběhl v pražském klubu Futurum, od třetího ročníku náš festival hostí pražská Malostranská beseda.

V roce 2013 přibyla v prostoru venku před ovčínem druhá scéna, na které se představují projekty menších rozměrů. Jelikož i osazenstvo naší organizace stárne a začíná se rozmnožovat, začali jsme myslet i na naše nejmenší a jejich pohodlí. Našim cílem je vychovávat si diváka od jeho prvních krůčků až k bujarému tanci do časných ranních hodin po pár letech. Proto jsme v roce 2013 vyhradili část stanového městečka rodinám s dětmi a připravili i improvizované dětské hřiště. Sobotní odpolední divadla bývají také vyladěná na míru dětem, ale zalíbení v nich najdou vždy i dospělí. Zatím poslední dramaturgickou novinkou se stala v roce 2015 tzv. Chillout scéna v budově bývalého vepřína. Tam mohou vytrvalci zažívat rytmy taneční hudby až do časných ranních hodin.